Hizmetler

Sözlü Çeviri

Seyahat engeli olmayan deneyimli tercümanlarımız, iş görüşmelerinize rahatlıkla katılabilir, beklentilerinizi, koşullarınızı, projelerinizin detaylarını ifade etmek istediğiniz şekilde aktarabilir, saygı, edep ve iş ahlakı çerçevesinde ziyaretlerinizde size eşlik edebilir, konferanslarda, seminerlerde, toplantılarda ve sesli görüşmelerinizde işiten kulaklarınız, konuşan dudaklarınız olabilir, öğrenmek veya anlatmak istediğiniz önemli noktaları yakalayıp size veya muhataplarınıza aktarabilir.

Yazılı Çeviri

Tercüme ayrı bir uzmanlık dalıdır. Bir dili bilmek, o dilde tercüme yapabilmek anlamına gelmez çoğu zaman. Her iki dile de hâkim olmayı, düşünceleri, duyguları, istekleri ve beklentileri o dilin kendini ifade etme biçimiyle ortaya koymayı gerektirir. Bu yüzden yalnızca tercüme ve dil alanında, biraz da edebiyatta uzmanlaşmış profesyonellerin işidir. İşte size sunduğumuz hizmet tam da bu! Takım çalışmasının düzeni ve koordinasyonu için gelişmiş teknik araçlar, teknolojik sistemler ve online/offline yönetim araçları kullanılır.

Lokalizasyon

Lokalizasyon/yerelleştirme, bilgisayar, mobil ve diğer akıllı cihazlar için tasarlanmış web sitesi, program ve benzeri ürünlerin salt metin veya yazılım kodlarıyla birlikte çevirisidir. Öte yandan herhangi bir ürün içeriğinin (hizmet ya da fiziksel ürün), lokal üretim noktasından farklı bir coğrafyada pazarlanması amacıyla, hedef kitlenin dil özelliklerine uygun olarak tercüme edilmesi ve adapte edilmesi olarak yorumlanmaktadır. Bugün kullandığımız pek çok ürünü birçok dilde kullanabilmemiz lokalizasyon sayesinde mümkündür.

DTP & Multimedya

Metnin tercümesi bir yana, hedef kitleye ulaştırmak istediğimiz mesajın, potansiyelini artırmaya çalıştığımız şirketin veya tanıtmak istediğimiz ürünün doğru, isabetli ve görkemli bir sunumla arz edilmesi kaçınılmazdır. Çevirisi yapılan materyalin, web sitesi, reklam, afiş, broşür, video, sunum vs. formatlarda hazırlanması, profesyonel tasarımlarla biçimlendirilmesi, kaliteli görsellikte sunulması, ayrıca videolar için deşifre, altyazı ve profesyonel stüdyo ortamında seslendirme de çalışmalarımız arasındadır.

Sözlü Çeviri

Simültane Çeviri

Eşzamanlı çeviri olarak bilinen simültane tercüme hizmeti, konferans, toplantı, seminer, kongre, sempozyum gibi etkinliklerde anlık çeviri olanağı sunar. Yalıtımlı kabinlerde özel teknik donanımla (simültane ekipmanı) gerçekleştirilen simültane çeviri ciddi deneyim ve pratik zeka gerektiren bir uzmanlık dalıdır. Yıllardır simültane çeviride tecrübe kazanmış tercümanlar sayesinde, özellikle Arapça dilinde kaliteli ve sorunsuz hizmet sağlıyoruz.

Ardıl Çeviri

Eşlik çevirisi olarak bilinen ardıl tercüme hizmeti, görüşmeler, toplantılar, ziyaretler, fuarlar, tanıtım etkinlikleri, eğitimler, fabrika gezisi, tur gezisi, turistik aktiviteler gibi pek çok alanda anlık çeviri olanağı sunar. Seyahat engeli olmayan deneyimli tercümanlar sayesinde, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaca göre doğrudan ya da infoport sistemleri ile karşılıklı dil hizmeti sağlanır.

DTP

Masaüstü Yayıncılık

Genellikle reklam, tanıtım, eğitim ve promosyon amaçlı üretilen kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, afiş, reklam kampanyası, banner, logo gibi çok çeşitli dijital tasarım ürünlerinin özel araçlar kullanılarak çevirisi sağlanır. Böylelikle ek bir tasarım maliyeti gerekmez. Ayrıca Arapça DTP çalışmalarında RTL (sağdan sola) yapısı nedeniyle yaşanan sorunlar ortadan kaldırılarak profesyonel bir sonuç üretilir.

Seslendirme / Dublaj

Önemi gittikçe artan video çalışmalar ve bu çerçevede üretilen film, belgesel, dizi, reklam filmi gibi içerikler anadilinde seslendirme yapan bay ve bayan sanatçılar tarafından profesyonel stüdyo ortamında seslendirilmektedir. Ardından orijinal videoya tamamen uygun olacak şekilde ses dosyaları video üzerine yerleştirilerek müşteriye sorunsuz teslim edilir. Sanatçı seçimi müşteriye sunulan alternatiflere göre yapılır.

Altyazı

Seslendirmenin daha ekonomik bir alternatifi olan altyazı çevirisinde, orijinal metnin deşifresi yapılarak time-code (zamanlama) temelinde çeviriye hazır hale getirilir. Video akışına uygun olacak şekilde çeviri işlemi tamamlandıktan sonra zamanlamaya video üzerine yerleştirilir. Arapça altyazı, gerek dilin yapısı, gerekse alfabetik farklar nedeniyle özel bir titizlik ve dikkat gerektirir.

Deşifre / Transkripsiyon

Deşifre video ve ses dosyalarının çözümlenmesi ve yazılı hale getirilmesidir. Deşifre hizmeti bir yandan altyazı çevirisinin temeli iken öte yandan etkinlikler için tutanak hazırlama, kitaplaştırma ve raporlama gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. On parmak klavye kullanabilen profesyoneller tarafından kısa sürede tamamlanabilmektedir.

Lokalizasyon / Yerelleştirme

E-Eğitim Yerelleştirme

Önemi gittikçe artan online eğitim platformları ve e-eğitim uygulamaları standart çevirinin ötesinde titiz bir yaklaşım gerektirir. Bu lokalizasyon türünde ders içeriklerinin yanı sıra öğrencilerin yaş grupları ve hedef kitle kültürü dikkate alınır.

Oyun Yerelleştirme

Mobil uygulamaların özel bir segmenti olan oyun sektörü, günümüzde özellikle Arap dünyasında son derece hızlı gelişmektedir. Oyunların diğer mobil uygulamalardan farkı özel bir terminoloji gerektirmesi ve adeta “oyunu oynayarak çevirme” ilkesi temelinde oyuncu tercümanlar tarafından çevrilmesidir. Arapça oyunlar ise gerek dilden, gerekse kültürden kaynaklanan bir özen gerektirir.

Web Sitesi Yerelleştirme

Web siteleri kullanıcı arayüzü ve kodlardan oluşan karmaşık bir yapıda olduğundan yalnızca kullanıcı arayüzünün çevirisi ile yetinilerek ideal bir sonuç elde edilemez. Özel araçlar kullandığımız bu lokalizasyon hizmeti ile SEO uyumlu ve profesyonel görünümlü bir web siteniz olur. Arapça web siteleri ise dil yapısından dolayı daha karmaşık bir süreç gerektirir.

Gömülü Sistem Arayüz Yerelleştirme

Gömülü sistem (embedded system) ağırlıklı olarak makina ve cihazlarda kullanılır. Özel programlama dilleriyle yazılan bu uygulamalar HMI (Human Machine Interface) temellidir ve çeviri sırasında mühendislerin kullandığı bu yazılım kodlarının tanınmasını gerektirir.

Yazılım Yerelleştirme

Online ve masaüstü yazılımlar özel araçlar kullanılarak yazılım kodları üzerinden hedef dile çevrilerek çok dilli bir yazılım altyapısı oluşturulur. Ayrıca yazılıma bağlı dokümantasyon, yardım dosyaları, tanıtım ve eğitim videoları hedef dile çevrilir. Çeviri sonrasında yazılım üzerinde kalite kontrol ve hata giderme süreçleri izlenerek pazarlamaya hazır hale getirilir.

Mobil Uygulama Yerelleştirme

Android, iOS, Windows Phone işletim sistemlerine uyumlu mobil uygulamalar için çok dilli bir lokalizasyon hizmeti sunuyoruz. Yine doğrudan yazılım kodları üzerinden yapılan çeviri sayesinde mobil uygulamalar sorunsuz ve profesyonel bir görünüme kavuşur ve hedef kitlelere pazarlama süreçleri hız kazanır. Arapça uygulamalar yine özel bir dikkat gerektirir.

Çeviri Alanları

arapça çeviri
arapça tercüme
arapça türkçe tercüme
arapça türkçe çeviri
arapçadan türkçeye tercüme
arapçadan türkçeye çeviri
türkçe arapça tercüme
türkçe arapça çeviri
türkçeden arapçaya tercüme
türkçeden arapçaya çeviri
ankara arapça çeviri
ankara arapça tercüme
ankara arapça türkçe tercüme
ankara arapça türkçe çeviri
ankara arapçadan türkçeye tercüme
ankara arapçadan türkçeye çeviri
ankara türkçe arapça tercüme
ankara türkçe arapça çeviri
ankara türkçeden arapçaya tercüme
ankara türkçeden arapçaya çeviri
ankara arapça kursu
arapça çeviri ankara
arapça tercüme ankara

Akademik Çeviri

Üniversite öğrencilerinin lisans, yüksek lisans ve doktora tezi gibi akademik unvan çalışmaları ile öğretim üyeleri, araştırma merkezleri ve yüksek öğretim kurumlarının her tür akademik inceleme, araştırma, makale ve bilimsel sunumları

Ticari Çeviri

Firmaların müşterileri ile iş ilişkilerini ilgilendiren her tür ticari, resmi, ekonomik ve finansal belge, doküman, şartname, yazışma, rapor ve benzeri evraklar ile fuar, iş görüşmesi, yurtdışı ziyaretleri ile ilgili her tür içerik ve çalışma

Medikal Çeviri

Hastane, klinik ve doktorların hizmetlerine ilişkin reklam, tanıtım, bilgilendirme amaçlı yazı ve çalışmaları, ilaç sektörüne ilişkin içerikler, raporlar, prospektüsler ile hastalara ilişkin rapor, reçete, test ve analiz sonuçları

Teknik Çeviri

Başta inşaat, makina, elektrik, elektronik, tekstil, kimya, savunma sanayi, havacılık ve petrol olmak üzere teknik ve mühendislik alanında üretim, dağıtım, pazarlama ile ilgili her tür katalog, kullanım kılavuzu vs. her tür teknik içerik

Hukuki Çeviri

Noterlik, bakanlık, adli yargı makamları ve güvenlik alanlarında mahkeme belgeleri, bilirkişi raporları, vekaletname, dilekçe, yazışma, avukatlık işlemleri ile ilgili evrak, belge, sözleşme, rapor vs. her tür hukuki içerik

Edebi Çeviri

Yayıncılık alanında kitap, dergi, makale, köşe yazısı, şiir, öykü, roman, senaryo gibi dil inceliği, ustalık ve edebiyat zevki gerektiren edebi, sanatsal ve kültürel içerikli her tür çalışma, yapıt ve içerikler

Opsiyonel Hizmetler

Yeminli Tercüman Onayı

Noterlik Onayı

i

Kaymakamlık Onayı (Apostil)

Sanayi ve Ticaret Odası Onayı

/

Büyükelçilik Onayı

Dışişleri Bakanlığı Onayı

5/5 (5 Reviews)

Pin It on Pinterest

Call Now ButtonHemen Ara | Call Now| اتصل بنا