بوابتكم إلى العالم العربي | Your gateway to the Arab world | Arap dünyasına açılan kapınız

01-01 02-02 03-03 04-04

DTP | Masaüstü Yayıncılık

Bizler;

 • Arapça odaklı çalışırız.
 • Uzman takım çalışmasını esas alırız.
 • En gelişmiş teknik araçları kullanırız.
 • TM temelli ortak veritabanı oluştururuz.
 • İş süreçlerini online sistemle yönetiriz.
 • Kalite kontrol sistemi ile tutarlılık sağlarız.
 • Müşteri memnuniyeti ve gizliliği ilke ediniriz.
 • Alanında öncü ve yenilikçi olmayı amaçlarız.
 • Piyasa koşullarına uygun ilkeli hizmet sunarız.

Profesyonel Arapça Çeviri

Bizler yalnızca Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya ve İngilizce’den Arapça’ya çeviriler yapan ve teknik tecrübesi olan bir grup profesyonel girişimciyiz. Bilmediğimiz dilin tercümesini yapmıyoruz, tanımadığımız, tercüme kalitesini bilmediğimiz tercümanlara yaptırmıyoruz.

En iyi bildiğimiz işi, gücümüzün yettiği en iyi kalitede ve olabilecek en uygun fiyata yapıyoruz. Bu amaçla Türkiye’nin ilk Arapça çeviri ve lokalizasyon takımını oluşturduk.

DTP (Desktop Publishing)

Metnin tercümesi bir yana, hedef kitleye ulaştırmak istediğimiz mesajın, potansiyelini artırmaya çalıştığımız şirketin veya tanıtmak istediğimiz ürünün doğru, isabetli ve görkemli bir sunumla arz edilmesi kaçınılmazdır. Bu maksatla çevirisi yapılan materyalin, web sitesi, reklam, afiş, broşür, video, sunum vs. formatlarda hazırlanması, profesyonel tasarımlarla biçimlendirilmesi, kaliteli görsellikte sunulması ve verimli sonuçlara ulaşılması da çalışmalarımız arasındadır.

Ticari Danışmanlık

Son yıllarda Türkiye ile Arap dünyası arasında gelişen ilişkiler ve oluşan sıcaklık, Türkiye’deki iş çevrelerinin Arap ülkelerine rağbetini artırmış, pek çok yerli ürünümüzün bölge coğrafyasına yayılmasını sağlamıştır. Bugün daha fazla şirket, daha fazla ürün ve hizmetle yurtdışına açılmaktadır. Bu yönüyle gidilecek ülkede ticari faaliyet sürdürmeyi planlayan firmalara pazar araştırması konusunda da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Bizler;

 • Arapça odaklı çalışırız.
 • Uzman takım çalışmasını esas alırız.
 • En gelişmiş teknik araçları kullanırız.
 • TM temelli ortak veritabanı oluştururuz.
 • İş süreçlerini online sistemle yönetiriz.
 • Kalite kontrol sistemi ile tutarlılık sağlarız.
 • Müşteri memnuniyetini ilke ediniriz.
 • Alanında öncü ve yenilikçi olmayı amaçlarız.
 • Piyasa koşullarına uygun ilkeli hizmet sunarız.

Profesyonel Çeviri

Bizler yalnızca Arapça’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Arapça’ya ve İngilizce’den Arapça’ya çeviriler yapan ve teknik tecrübesi olan bir grup profesyonel girişimciyiz. Bilmediğimiz dilin tercümesini yapmıyoruz, tanımadığımız, tercüme kalitesini bilmediğimiz tercümanlara yaptırmıyoruz.

En iyi bildiğimiz işi, gücümüzün yettiği en iyi kalitede ve olabilecek en uygun fiyata yapıyoruz. Bu amaçla Türkiye’nin ilk Arapça çeviri ve lokalizasyon takımını oluşturduk.

DTP (Desktop Publishing)

Metnin tercümesi bir yana, hedef kitleye ulaştırmak istediğimiz mesajın, potansiyelini artırmaya çalıştığımız şirketin veya tanıtmak istediğimiz ürünün doğru, isabetli ve görkemli bir sunumla arz edilmesi kaçınılmazdır. Bu maksatla çevirisi yapılan materyalin, web sitesi, reklam, afiş, broşür, video, sunum vs. formatlarda hazırlanması, profesyonel tasarımlarla biçimlendirilmesi, kaliteli görsellikte sunulması ve verimli sonuçlara ulaşılması da çalışmalarımız arasındadır.

Ticari Danışmanlık

Son yıllarda Türkiye ile Arap dünyası arasında gelişen ilişkiler ve oluşan sıcaklık, Türkiye’deki iş çevrelerinin Arap ülkelerine rağbetini artırmış, pek çok yerli ürünümüzün bölge coğrafyasına yayılmasını sağlamıştır. Bugün daha fazla şirket, daha fazla ürün ve hizmetle yurtdışına açılmaktadır. Bu yönüyle gidilecek ülkede ticari faaliyet sürdürmeyi planlayan firmalara pazar araştırması konusunda da danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Masaüstü Yayıncılık

Genellikle reklam, tanıtım, eğitim ve promosyon amaçlı üretilen kitap, dergi, gazete, katalog, broşür, afiş, reklam kampanyası, banner, logo gibi çok çeşitli dijital tasarım ürünlerinin özel araçlar kullanılarak çevirisi sağlanır. Böylelikle ek bir tasarım maliyeti gerekmez. Ayrıca Arapça DTP çalışmalarında RTL (sağdan sola) yapısı nedeniyle yaşanan sorunlar ortadan kaldırılarak profesyonel bir sonuç üretilir.

Seslendirme / Dublaj

Önemi gittikçe artan video çalışmalar ve bu çerçevede üretilen film, belgesel, dizi, reklam filmi gibi içerikler anadilinde seslendirme yapan bay ve bayan sanatçılar tarafından profesyonel stüdyo ortamında seslendirilmektedir. Ardından orijinal videoya tamamen uygun olacak şekilde ses dosyaları video üzerine yerleştirilerek müşteriye sorunsuz teslim edilir. Sanatçı seçimi müşteriye sunulan alternatiflere göre yapılır.

Altyazı

Seslendirmenin daha ekonomik bir alternatifi olan altyazı çevirisinde, orijinal metnin deşifresi yapılarak time-code (zamanlama) temelinde çeviriye hazır hale getirilir. Video akışına uygun olacak şekilde çeviri işlemi tamamlandıktan sonra zamanlamaya video üzerine yerleştirilir. Arapça altyazı, gerek dilin yapısı, gerekse alfabetik farklar nedeniyle özel bir titizlik ve dikkat gerektirir.

Deşifre / Transkripsiyon

Deşifre video ve ses dosyalarının çözümlenmesi ve yazılı hale getirilmesidir. Deşifre hizmeti bir yandan altyazı çevirisinin temeli iken öte yandan etkinlikler için tutanak hazırlama, kitaplaştırma ve raporlama gibi farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. On parmak klavye kullanabilen profesyoneller tarafından kısa sürede tamamlanabilmektedir.

i

Redaksiyon

Redaksiyon; düzeltme, düzelti, tashih gibi adlarla da anılan, Türkçeye Fransızcadan geçen ve Türk Dil Kurumu tarafından “yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme” olarak tanımlanan baskı öncesi işlemdir. Redaksiyon işlemini yapan kişilere redaktör, düzeltmen ya da musahhih denilir.


Redaksiyon işlemlerinde metinler dil bilgisi, imla ve yazım kurallarına uygun hâle getirilir ve metinlerdeki anlatım bozuklukları giderilir. Bunun yanında metinde dil birliği oluşturulması, akıcılığın sağlanması, mantık hatalarının giderilmesi redaksiyon işlemlerinde esastır.


Redaksiyon işlemine telif ve tercüme eserlerin tümünde ihtiyaç duyulur. Metin türü ayırt edilmeksizin redaksiyon işlemi tüm metinlerde uygulanır. (roman, hikâye, deneme, makale, tez, araştırma raporu vb.) Metinlerin durumu ve yapılmak istenen çalışmalara göre redaksiyon işlemi şekil alır.

l

Geliştirici Redaksiyon

Baskıya hazır olmayan metinler üzerinde yapılan redaksiyon işlemidir. Bu işlem, profesyonel redaktörler tarafından yapılır. Geliştirici redaksiyon işlemleri diğer redaksiyon işlemlerine göre daha kapsamlıdır. Bu işlem sırasında metne akıcılık kazandırma, anlam bütünlüğünü sağlama, metnin ve cümlelerin akışına uygun kelime ve kelime gruplarının seçilmesi, yazım ve noktalama hatalarının giderilmesi sağlanır. Metin edebî olarak da incelenir.

Akademik Redaksiyon

Makale, tez, araştırma raporu, bildiri vb. akademik metinler üzerinde yapılan redaksiyon işlemidir. Bu işlem sırasında bilgilerin akademik olarak doğruluğunun kontrolü yanında yazım ve noktalama hataları, anlatım bozuklukları giderilir ve metin akıcı hâle getirilir. Bilimsel tutarlılık da akademik redaksiyon esnasında göz önünde bulundurulur.
Z

Son Okuma

Son okuma işlemi düzelti, proof-reading ya da tashih olarak da adlandırılmaktadır. Son okuma işlemi prova -yazar veya düzeltmen tarafından üstünde düzeltmeler yapılan basılı metin- üzerinde yapılır. Son okuma işlemini TDK “basılmakta olan bir eserin provaları üzerinde özel düzeltme işaretleriyle yanlışları gösterme” olarak tanımlamaktadır. Son okumada daha önce redaksiyonu yapılmış metin, redaktör tarafından son kez okunur ve bu işlem sırasında hataların tamamen giderilmesi amaçlanır. Son okuma işlemlerini metni daha önce görmemiş bir redaktörün yapması tercih edilir.
5/5 (5 Reviews)
Call Now ButtonHemen Arayın

Pin It on Pinterest

Share This